Länge ü.a.: 15,35 m

Breite ü.a.: 8,10 m

Masttophöhe: 23,53 m

Tiefgang: 1,38 m

Leerverdrängung: 19,9 t

Segelfläche (Standard): 150 m²

Segelfläche (Standard): 153 m²

Großsegel: 97 m²

„Square Top“-Großsegel: 100 m²

Genua auf Rollreffeinrichtung: 53 m²

Wasser: 1 x 830 l 

Kraftstoff: 2 x 520 l

Standardmotorisierung: 2 x 80 PS 

Konstrukteure: Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)

Innenausstattung: Nauta Design

CE-Zertifizierung: A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30