Länge ü.a.: 14,76 m

Breite ü.a.: 8,10 m

Masttophöhe Standard: 26,51 m

Tiefgang: 1,40 m

Leerverdrängung: 21 t

Segelfläche: 158,1 m²

„Square Top“-Großsegel: 97,8 m²

Genua auf Rollreffeinrichtung: 60,3 m²

Wasser: 2 x 240 l (+Option 2 x 175 l)

Kraftstoff: 2 x 520 l

Standardmotorisierung: 2 x 57 PS Yanmar

Konstrukteure: Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)

Innenausstattung: Nauta Design

CE-Zertifizierung: A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30